Mặt nạ phát sáng kháng khuẩn phục hồi da Beauty Player Light Mask (Miếng lẻ)
 Mặt nạ phát sáng kháng khuẩn phục hồi da Beauty Player Light Mask (Miếng lẻ)
 Mặt nạ phát sáng kháng khuẩn phục hồi da Beauty Player Light Mask (Miếng lẻ)